Điện Toán Đám Mây AWS

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây có thể được định nghĩa một cách đơn giản như là sự sử dụng tài nguyên tính toán có khả năng thay đổi theo nhu cầu được cung cấp như là một dịch vụ từ bên ngoài với chi phí trả cho mỗi lần sử dụng. Bạn có thể truy cập đến bất kỳ tài nguyên nào tồn tại trong “đám mây (cloud)” tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu thông qua hệ thống Internet. Bạn không phải quan tâm xem làm cách nào các thứ đang được duy trì phía trong của đám mây. Đám mây là được đánh giá cao và sẵn sàng đáp ứng cho các nhu cầu cần thiết của ứng dụng của bạn. Điện toán đám mây cũng có thể được gọi là tính toán tiện ích hay là tính toán lưới (grid computing).

Amazon Web Services và điện toán đám mây

Amazon Web Service

Amazon Web Services là tập hợp các dịch vụ cung cấp cho người lập trình có khả năng truy cập tới hạ tầng kiến trúc tính toán kiểu sẵn sàng-để-sử dụng (ready-to-use) của Amazon. Các máy tính có nền tảng vững chắc đã được xây dựng và tinh chế qua nhiều năm của Amazon bây giờ là có thể cho phép bất cứ ai cũng có quyền cập tới Internet. Amazon cung cấp một số dịch vụ Web nhưng trong loạt bài viết này chỉ tập trung vào các dịch vụ khối hợp nhất (building-block) cơ bản, cái mà đáp ứng được một số yêu cầu cốt lõi của hầu hết các hệ thống như: lưu trữ, tính toán, truyền thông điệp và tập dữ liệu.

Amazon Web Service (AWS) Có khác gì các dịch vụ truyền thống khác?

  • Amazon Web Services (AWS) là dịch vụ điện toán đám mây an toàn và đáng tin cậy nhất.
  • Amazon Web Services (AWS) cung cấp một cơ sở hạ tầng ổn định trực tiếp đến các trung tâm mua sắm lớn nhất (Trung tâm Mua sắm tại Amazon) đã được chứng minh trên thế giới.
  • Amazon Web Services (AWS) cung cấp khả năng mở rộng nhanh chóng và dễ dàng.
  • Amazon Web Services (AWS) cung cấp một nền tảng điện toán đám mây hoàn chỉnh với chi phí thấp nhất.

        Thông thường chúng ta mua các dịch vụ về Hosting để thiết lập và “chạy” ứng dụng của mình trên các hosting truyền thống. Họ cung cấp các rất nhiều tính năng và quản trị dễ dàng qua các cpanel, ftp, ssh. Có nhiều gói khác nhau (giá cả cũng khác nhau) bao gồm cả shared host và dedicated service. Các tuỳ chọn này phù hợp với các ứng dụng và dịch vụ cỡ nhỏ, không dễ dàng mở rộng và cũng rất bó buộc trong các giới hạn nhà dịch vụ cung cấp. Ở tầm mức công ty công nghệ, thông thường chúng ta khó có thể sử dụng những hosting như vậy mà chính chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của 1 hosting service cho chính chúng ta! Điều đó thật không đơn giản và rất tốn kém.

        AWS giúp chúng ta không cần thiết quan tâm đến việc thiết lập cả 1 hạ tầng từ phần cứng, mạng máy tính (rất mất thời gian) đến chi phí thuê Data Center, và dĩ nhiên tối thiểu hoá chi phí duy trì (maintenance). TD đơn giản, trong môi trường truyền thống, chúng ta cần phải quản lý và chăm sóc các rack các máy chủ với chi phí đắt đỏ; chúng ta có thể “quên đi” chuyện phải mua và thay thế RAM hoặc ổ cứng (bất kể loại gì) và dĩ nhiên tiết kiệm được chi phí về nhân lực. Hơn nữa, khi cần cấu hình mạnh hơn, việc nâng cấp sẽ rất dễ dàng và rất nhanh chóng mà người quản trị không cần đi đến data center và cũng không cần quan tâm đến phần cứng.

       AWS giúp chúng ta đơn giản hoá việc quản trị Private Cloud và máy ảo (VSphere…) được thiết lập trên các máy tính cỡ bự Blade và đằng sau 1 mớ rối rắm các thiết lập nêu trên với các thiết bị Firewall, SAN, Load Balancer…

Elastic Computing with Amazon EC2

Amazon EC2 là dịch vụ Web cho phép bạn tạo các máy ảo (VPS) trong vòng một vài phút và dễ dàng thay đổi cấu hình dựa trên nhu cầu của bạn. Bạn chỉ cần trả chi phí cho khoảng thời gian mà bạn sử dụng. Nếu bạn muốn tăng khả năng tính toán của bạn lên, bạn có thể nhanh chóng khởi tạo máy ảo và sau đó chấm dứt chúng khi mà nhu cầu của bạn giảm đi.

Những trường hợp mà dựa trên Linux® và có thể chạy trên bất kỳ ứng dụng nào hoặc phần mềm nào bạn muốn. Bạn có thực hiện điều khiển cho từng trường hợp cụ thể. Môi trường của EC2 là được xây dựng trên cùng mã nguồn mở Xen hypervisor, cái được phát triển tại trường Đại học Cambridge. Amazon cho phép bạn tạo ra hình ảnh máy chủ Amazon (AMIs) cái thực hiện hành động như là các khuôn mẫu cho các ví dụ của bạn. Truy cập với các ví dụ có thể được điều khiển bằng việc xác định được các quyền cho phép. Bạn cũng có thể làm bất cứ cái gì bạn muốn với chúng tuy chỉ có một hạn chế duy nhất là yêu cầu bạn cần sử dụng dựa trên Linux.

Scroll to Top