Email Marketing Automation Mautic

Marketing Automation Mautic là gì?

Marketing Automation Mautic là phần mềm tự động hóa tiếp thị. Marketing Automation Mautic cung cấp tính năng theo dõi chi tiết khách hàng. Cùng với công cụ chăm sóc mạnh mẽ để giúp bạn thực hiện chiến dịch tiếp thị của mình. Mautic tự động hóa quá trình tìm kiếm và nuôi dưỡng khách hàng thông qua các trang đích. Và các biểu mẫu, gửi email, tin nhắn văn bản, thông báo trên web. Theo dõi các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Tích hợp với CRM của bạn và các hệ thống khác.

Giao diện chính của marketing automation mautic

Chức năng Marketing Automation Mautic

Tổng quan về quy trình làm việc của Marketing Automation Mautic (Workflow)

Đây là nơi mà mọi thứ trở nên thú vị. Chúng ta hãy đi qua cách Marketing Automation Mautic có thể được sử dụng. Hãy tưởng tượng khách truy cập mới đến trang web của bạn. Họ là một địa chỉ IP, không có gì nhiều hơn, có thể một số dữ liệu địa lý cơ bản. Họ duyệt các trang trên trang web của bạn, cuối cùng đích đến là một trang đặc biệt có biễu mẫu gọi hành động. Biểu mẫu này thu thập một vài thông tin (ví dụ: tên và địa chỉ email). Bây giờ, khách truy cập này giờ đây đã trở thành khách truy cập được biết đến.

Phân chia liên hệ của Marketing Automation Mautic

Bạn có thể thiết lập phân đoạn liên hệ để thu hút những khách truy cập này. Rồi thêm chúng vào một chiến dịch cụ thể. Các chiến dịch này sẽ gửi email, đăng lên phương tiện truyền thông xã hội. Các hành động khác dựa trên thời gian cụ thể hoặc tương tác của người dùng.

Hãy suy nghĩ về nó như một cây quyết định. Nếu người dùng mở email, làm điều này, nếu không làm điều đó. Các chiến dịch này có thể kéo dài hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng!

Workflow trong chiến dịch Marketing Automation Mautic

Bây giờ bạn bắt đầu thấy những gì đang xảy ra? Khách truy cập đã biết này dần dần trở thành người liên hệ. Khi liên hệ này hoàn thành các hành động khác nhau, bạn cho họ điểm. Những điểm này giúp bạn cân bằng các địa chỉ liên hệ của bạn và xem những địa chỉ nào đang nóng. Khi một liên hệ kiếm được một số điểm nhất định. Chúng sẽ tự động được chuyển vào CRM hoặc các hệ thống khác của bạn. Bây giờ bạn có một danh sách các địa chỉ liên hệ, bạn có thể tự tin biết đã sẵn sàng để được liên hệ trực tiếp. Đó chính là quy trình hoạt động của Marketing Automation Mautic.

Xây dựng chiến dịch với Mautic rất dễ dàng
Scroll to Top